Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Obzorje 2020: Razpis za Marie Skłodowska-Curie inovativne mreže usposabljanja

Predmet razpisa:
13. septembra se v okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 odpre javni razpis za zbiranje predlogov za Marie Skłodowska-Curie inovativne mreže usposabljanja (ITN) za leto 2019.

Inovativne mreže povezujejo univerze, raziskovalna središča in podjetja iz raznih koncev sveta, usposabljanje je namenjeno mladim raziskovalcem.

Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Finančna sredstva za dejavnosti Marie Skłodowska-Curie so namenjena predvsem organizacijam, denimo univerzam, raziskovalnim ustanovam in podjetjem, ki skupaj oblikujejo mrežo raziskovalnega usposabljanja. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
470,000,000 EUR

Rok za oddajo predlogov:  15. 1. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj