Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Razpis EU za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju ohranjanja in razvoja kulturnih in kreativnih industrij

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli en pilotni projekt  na področju oblikovanja in testiranja politik ter ukrepov za ohranjanje in razvoj kulturnih in kreativnih industrij.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
V okviru tega razpisa bo podprt en pilotni projekt v vrednosti 1,000,000 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo predlogov:  10. 8. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj