Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Razpis EU za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju ohranjanja in razvoja kulturnih in kreativnih industrij

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli en pilotni projekt  na področju oblikovanja in testiranja politik ter ukrepov za ohranjanje in razvoj kulturnih in kreativnih industrij.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
V okviru tega razpisa bo podprt en pilotni projekt v vrednosti 1,000,000 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo predlogov:  10. 8. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj