Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javna naročila inovacij

Predmet razpisa:
Javni sektor lahko pomembno prispeva k uspešnosti podjetij, predvsem majhnih in srednje velikih, ter pomaga pri prodoru na trg inovativnih produktov in storitev. Cilj tega razpisa je, prispevati k dvigu deleža majhnih in srednjih podjetij na trgu javnih naročil. Prav tako bo povečal zavedanje o prednostih naročanja inovacij s strani javnih organov.

Glavni cilji razpisa so:
- spodbujati sodelovanje med javnimi naročniki in promovirati javno naročanje, ki prispeva k razvoju inovativnosti
- uporabiti javno naročanje kot mehanizem za uvajanje inovacij na področjih z visokim javnim interesom, na primer čista energija, zdravstveni sistem, ipd. To bo inovativna podjetja v EU, še posebej mala in srednje velika, spodbudilo, da razvijejo nove rešitve za družbene izzive
- povezati in vzpostaviti sinergije med projekti za raziskave in inovacije, ki jih financira EU (prek programov Horizon 2020, COSME in drugih), kadar je to mogoče.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije.

Dobro je vedeti: Organizacije, ki so zainteresirane za partnerstvo, se lahko prijavijo prek spletne strani.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
4.000.000 EUR

Rok za oddajo predlogov:  11. 12. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj