Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za izvedbo projekta "(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi"

Predmet razpisa:
Namen projekta je nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi po zaključku izvajanja projektov »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi«. Projekt je proces, ki je namenjen socialnemu in ekonomskemu vključevanju žrtev trgovine z ljudmi v družbo.

Izvajanje projekta je namenjeno naslednjim ciljnim skupinam:
- državljanom Republike Slovenije po doživeti izkušnji trgovine z ljudmi,
- državljanom držav Evropske Unije in državljanom tretjih držav, ki so bili v predkazenskem ali kazenskem postopku obravnavani kot žrtve trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji in v Republiki Sloveniji prebivajo legalno.

Splošni cilj projekta je zagotavljanje preprečevanja ponovne viktimizacije žrtev trgovine z ljudmi.

Posebni cilj projekta je izvajanje ukrepov in aktivnosti vključevanja žrtev trgovine z ljudmi:
- v izobraževalni sistem,
- na trg delovne sile,
- v pridobivanja in izboljševanja poklicnih spretnosti in kvalifikacij,
- v ustrezno varstvo ali sprejem v družino ali ustrezno varstveno ustanovo (velja za otroke).

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali imajo opravljanje te dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 (Socialno varstvo za nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo brez nastanitve) ali majo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za notranjo varnost.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
54.600 EUR

Rok za oddajo predlogov:  10. 11. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj