Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za izvedbo projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz RS in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev"

Predmet razpisa:
Namen projekta je zagotavljanje možnosti prostovoljne vrnitve državljanov tretjih držav, ki so v postopku vračanja v državo izvora in reintegracijskih programov v državi izvora.

Splošni cilj projekta je podpreti prizadevanje držav članic za izboljšanje upravljanja vračanja v vseh njegovih razsežnostih, in sicer z uporabo koncepta integriranega upravljanja ter z oblikovanjem skupnih ukrepov, ki jih izvedejo države članice, ali nacionalnih ukrepov, ki v skladu z načelom solidarnosti zasledujejo cilje Skupnosti, ob upoštevanju zakonodaje Skupnosti na tem področju in ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic.

Posebni cilji projekta so uvedba ter izboljšanje organizacije in izvajanja integriranega upravljanja vračanja s strani držav članic, poglobitvi sodelovanja med državami članicami v okviru integriranega upravljanja vračanja in njegovega izvajanja ter spodbujanje dejanske in enotne uporabe skupnih standardov pri vračanju v skladu z razvojem politike na tem področju.

Upravičeni prijavitelji:
Prijavitelji morajo imeti izkušnje z organiziranjem reintegracijskih programov, obvezno vsaj za Afganistan in Irak.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
150.000 EUR

Rok za oddajo predlogov:  11. 10. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj