Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Obzorje 2020: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2019

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge odlična znanost, programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, je objavljen javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2019.

V okviru razpisa bo Evropski raziskovalni svet (ERC) vrhunskim mladim evropskim raziskovalcem in raziskovalkam dodelil nepovratna sredstva za začetek njihove samostojne poti.

Roki prijave: 22. januar 2019, 25. april 2019 in 19. september 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom EU; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
25,000,000 EUR

Rok za oddajo predlogov:  19. 9. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj