Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Razpis Erasmus+ 2019 - učna mobilnost, sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, podpora za reformo politik, dejavnosti Jean Monnet, šport

Predmet razpisa:
Evropska komisija je 24. oktobra objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2019. V prihodnjem letu bo na voljo 2 733,4 milijona EUR, torej 300 milijonov evrov več kot leta 2018, kar pomeni 10-odstotno povečanje.

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1
- Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 5. februar 2019)
- Mobilnost posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 5. februar 2019)
- Mobilnost posameznikov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 5. februar 2019)
- Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 30. april 2019)
- Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2019)
- Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (rok prijave: 14. februar 2019)
- Skupni magistrski študij Erasmus Mundus – skupni razpis za zbiranje predlogov EU-Japonska (rok prijave: 1. april 2019)

Ključni ukrep 2
- Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 5. februar 2019)
- Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 21. marec 2019)
- Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 30. april 2019)
- Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2019)
- Evropske univerze (rok prijave: 28. februar 2019)
- Koalicije znanja (rok prijave: 28. februar 2019)
- Koalicije sektorskih spretnosti (rok prijave: 28. februar 2019)
- Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 7. februar 2019)
- Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 24. januar 2019)

Ključni ukrep 3
- Projekti "dialog EU z mladimi" (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)

Ukrepi Jean Monnet
- Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti (rok prijave: 22. februar 2019)

Ukrepi na področju športa
- Partnerska sodelovanja (rok prijave: 4. april 2019)
- Mala partnerska sodelovanja (rok prijave: 4. april 2019)
- Neprofitne evropske športne prireditve (rok prijave: 4. april 2019)

Upravičeni prijavitelji:
Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine.

Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+: države članice Evropske unije; države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška; države kandidatke za članstvo v EU: Turčija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Srbija. Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav.

Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 2 733,4 milijona EUR, in sicer: - izobraževanje in usposabljanje 2 503,4 milijona EUR; - mladina 167,7 milijona EUR; - Jean Monnet 13,7 milijona EUR; - šport: 48,6 milijona EUR.

Rok za oddajo predlogov:  od 24. januar 2019 do 1. oktober 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj