Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Ustvarjalna Evropa / podprogram MEDIA: Podpiranje mednarodnih prodajnih zastopnikov evropskih kinematografskih filmov

Predmet razpisa:
V okviru podprograma MEDIA programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori mednarodnih prodajnih zastopnikov evropskih kinematografskih filmov - Shema prodajnih zastopnikov.

Da se oblikuje potencialni sklad in je film upravičen do ukrepov za ponovno vlaganje, ga mora(-jo) v večini producirati producent(-i) s sedežem v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, ob močnem sodelovanju strokovnjakov iz navedenih držav. Upravičeni so igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut in prihajajo iz druge države, kot je država distribucije.

Film ne sme vsebovati alternativnih vsebin (opere, koncerti, predstave itd.) ali oglasnega gradiva.

Pogoj za upravičenost filma je, da avtorske pravice zanj niso bile prvič pridobljene pred letom 2014.

Shema prodajnih zastopnikov se izvaja v dveh fazah:
1. oblikovanje potencialnega sklada, ki bo izračunan glede na mednarodne prodajne rezultate družbe na evropskem trgu v referenčnem obdobju (2014-2018);
2. ponovno vlaganje: potencialni sklad, ki ga je tako ustvarila posamezna družba, je treba ponovno vložiti v:
- minimalna jamstva ali predujme, plačane za pravice mednarodne prodaje za upravičene nenacionalne evropske filme;
- promocijo, trženje in oglaševanje na trgu upravičenih nenacionalnih evropskih filmov.

Upravičeni prijavitelji:

Vlagatelji morajo biti evropske družbe, ki delujejo kot posredniki za producenta in so specializirane za gospodarsko izkoriščanje filma s trženjem in izdajanjem licenc zanj distributerjem ali drugim kupcem za tuja ozemlja ter katerih dejavnosti prispevajo k doseganju navedenih ciljev.

Vlagatelji morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in biti neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
3 500 000 EUR

Rok za oddajo predlogov:  7. 11. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj