Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

EIDHR: Razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU za leto 2018

Predmet razpisa:
V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU, za leto 2018.

Letošnji razpis ima 3 sklope:
SKLOP 1: podpora zagovornikom človekovih pravic, ki delujejo na področju zaščite pravic lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interspolnih oseb ter njihovih organizacij.

SKLOP 2: podpora aktivnosti civilnodružbenih organizacij na področju izkoreninjenja smrtne kazni.

SKLOP 3: podpora civilnemu aktivizmu in spodbujanje participacije z izkoriščanjem možnosti, ki jih nudijo digitalne tehnologije.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
a) civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni;
b) nacionalne institucije za promocijo in varstvo človekovih pravic;
c) univerze.

Geografskih omejitev za prijavitelje ni, se pa zahteva partnerstvo z lokalno organizacijo (aktivnosti se morajo izvajati izven EU v državah in regijah, kjer so tovrstne aktivnosti najbolj potrebne). Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
22,000,000 EUR (sklop 1: 10,000,000 EUR; sklop 2: 7,000,000 EUR; sklop 3: 5,000,000 EUR)

Rok za oddajo predlogov:  21. 12. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj