Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Obzorje 2020: Razpisi na področju migracij za leta od 2018 do 2020

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so se 6. novembra odprli številni novi javni razpisi na področju migracij za leta od 2018 do 2020.

Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo predlogov:  14. 3. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj