Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2019 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji ARRS. Izbranemu mentorju je v okviru tega javnega razpisa lahko dodeljeno samo eno mentorsko mesto.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so v vpisane v evidenco RO pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
1.530.000 EUR

Rok za oddajo predlogov:  11. 12. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj