Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Obzorje 2020: Razpisi na področju uporabe potenciala živih vodnih virov za leto 2019

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so se oktobra odprli novi javni razpisi na področju uporabe potenciala živih vodnih virov za leto 2019, katerega cilj je upravljanje, trajnostno izkoriščanje in ohranjanje živih vodnih virov, da bi kar najbolj povečali družbene in gospodarske koristi/donose evropskih oceanov, morij in celinskih voda, hkrati pa zaščitili biotsko raznovrstnost.

Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo predlogov:  23. 1. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj