Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Obzorje 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov za prilagajanje podnebnim spremembam v skladu s Pariškim sporazumom za leto 2019

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so se 14. novembra odprli novi javni razpisi za sofinanciranje projektov za prilagajanje podnebnim spremembam v skladu s Pariškim sporazumom za leto 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo predlogov:  19. 2. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj