Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribogojca

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribogojca za dobo 10 let.

Naloge v okviru javnega pooblastila so:
- zagotovitev sestave izpitnih komisij;
- sprejemanje prijav na izpit;
- vabljenje kandidatov na izpit;
- zagotovitev primernih prostorov za izvedbo usposabljanj in izvedbo izpita;
- izvedba strokovnih predavanj;
- izvedba opravljanja izpitov;
- izdaja potrdila o opravljenem izpitu.

Upravičeni prijavitelji:
Vlagatelj za pridobitev javnega pooblastila je lahko pravna oseba ali fizična oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je registrirana za opravljanje dejavnosti ribištva najmanj dve leti pred vložitvijo vloge, deluje na področju celotne države ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Rok za oddajo predlogov:  14. 12. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj