Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog usposabljanja in izvajanja strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja za dobo deset let.

Naloge v okviru javnega pooblastila so:
- zagotovitev sestave izpitnih komisij;
- sprejemanje prijav na izpit;
- vabljenje kandidatov na izpit;
- zagotovitev primernih prostorov za izvedbo usposabljanj in izvedbo izpita;
- izvedba strokovnih predavanj;
- izvedba opravljanja izpitov;
- izdaja potrdila o opravljenem izpitu.

Upravičeni prijavitelji:
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila je lahko pravna oseba ali fizična oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je registrirana za opravljanje dejavnosti ribištva najmanj dve leti pred vložitvijo vloge, deluje na področju celotne države ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
1.530.000 EUR

Rok za oddajo predlogov:  14. 12. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj