Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet razpisa:
Poziv je namenjen sofinanciranju izvajanja državne javne službe v pooblaščenih muzejih. Cilj programskega poziva je sofinanciranje tistih pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavod, v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Pogoji za sodelovanje prijaviteljev na pozivu so naslednji: - da ima prijavitelj veljavno pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje državne javne službe muzejev; - da prijavitelj ni javni zavod; - da ima prijavitelj, če je bil pogodbena stranka ministrstva v letu 2018, izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva; - da prijavitelj ne prijavlja istega programa, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo ali drugih neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov, za sofinanciranje v letu 2019; - da prijavitelj zagotavlja javno dostopnost sofinanciranega programa.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
25.000,00 EUR

Rok za oddajo predlogov:  13. 12. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj