Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Obzorje 2020: Razpisi na področju pospeševanja razvoja in uporabe novih tehnologij in inovativnih rešitev za vozila za leto 2019

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se 4. decembra odprejo novi javni razpisi v okviru teme »pameten, okolju prijazen in integriran promet«, in sicer za področje pospeševanja razvoja in uporabe novih tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, za leto 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo predlogov:  25. 4. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj