Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

EaSi (Progress): Razpis za dodelitev sredstev finančnim posrednikom, ki izvajajo dolgoročne tvegane finančne naložbe

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za dodelitev sredstev finančnim posrednikom, ki izvajajo dolgoročne tvegane finančne naložbe, nižje od 500,000 EUR – v obliki soudeležbe v lastništvu podjetja ali hibridnega financiranja za socialna podjetja v EaSI državah. S sredstvi želijo socialnim podjetjem olajšati dostop na finančni trg.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (investicijski skladi in fundacije) iz držav članic EU, Islandije, Norveške, Albanije, Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije. Glede drugih pogojev in zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
V okviru tega razpisa je na voljo tri milijone evrov. Komisija bo podprla projekte v vrednosti od 300 000 do 1 milijona EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo predlogov:  21. 3. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj