Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Predmet razpisa:
Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.

Razpisna podpodročja:
- organizacija razstavnih in festivalskih projektov,
- delovne štipendije,
- odprti ateljeji.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
- nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
- javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2018 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2019, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1);
- ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih vizualnih umetnosti.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 125.000 EUR, od tega 50.000 EUR za področje delovnih štipendij, 50.000 EUR za področje razstavnih in festivalskih projektov in 25.000 EUR za področje odprtih ateljejev.

Rok za oddajo predlogov:  21. 1. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj