Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2019

Predmet razpisa:
Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo za usposabljanje predvidoma 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Za leto 2019 je v okviru tega javnega povabila na voljo okvirno 4,37 milijona EUR.

Usposabljanje na delovnem mestu po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, morebitno usposabljanje od doma ni dovoljeno.  UDM lahko traja 2 ali 3 mesece.

V UDM bo Zavod vključeval brezposelne osebe, ki so:
- starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece,
- stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne, oziroma so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 12 mesecev,
- stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece,
- posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije, oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb.

Javno povabilo je odprto od 7. 12. 2018 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vpisana v Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
4,37 milijona EUR

Rok za oddajo predlogov:  31. 5. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj