Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

Namen poziva:
Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Bela krajina in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Predmet sofinanciranja:
Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Upravičenec in partnerji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • imajo stalno bivališče na območju LAS DBK (če gre za fizično osebe) oziroma imajo sedež, registrirano izpostavo,
  • podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS DBK (če gre za pravne osebezasebnega prava) oziroma delujejo na območju LAS DBK (če gre za pravne osebe javnega prava ali za pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu),
  • imajo vsebinske in finančne izkušnje z vodenjem in izvedbo operacij in
  • imajo zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov).

Območje LAS je območje občin: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-
Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice (v nadaljevanju območje LAS).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: 
Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 644.966,28 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRR znaša do 80 %.

Rok za prijavo: 15. 3. 2019

Več informacij tukaj.

 

‹ nazaj