Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

IPA: Razpis, namenjen krepitvi raziskav in inovacij v Črni gori

Predmet razpisa:
V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi raziskav in inovacij v Črni gori.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne institucije, univerze, podjetniški centri, podjetniški inkubatorji, centri odličnosti in nevladne organizacije iz držav članic EU, držav EEA, Črne gore, Makedonije, Srbije, Kosova in drugih držav upravičenk v okviru Uredbe (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Višina razpoložljivih sredstev:
Vrednost razpisa je 1.000.000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 60.000 do 80.000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo 18. 3. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj