Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve. Razpis razpisuje Ministrtstvo za kulturo.
Vrednost razpisa: skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2019 in 2020 znaša 698.900,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih: Sklop 1 (sofinanciranje zaposlitev) - 540.000,00 EUR; sklop 2 (sofinanciranje usposabljanj) - 158.900,00 EUR.

Vsebinska sklopa

Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.
Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji).

Kdo je upravičen prijavitelj?

Nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.
Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo informativne delavnice, ki bo potekala 1. 3. 2019 v prostorih ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju, ob 9. uri.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj