Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Libanonu

Predmet razpisa:
V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Libanonu.

Tematsko je razpis osredotočen na: (1) pravice LGBTI oseb; (2) svobodo izražanja in medijev.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:

  • organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni;
  • neprofitne agencije, institucije in organizacije javnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni;
  • nacionalna, regionalna in mednarodna parlamentarna telesa, kadar je to potrebno za izpolnitev ciljev evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice ter predlaganega ukrepa ni mogoče financirati v okviru drugega instrumenta; 
  • mednarodne in regionalne medvladne organizacije.

Prijavitelji morajo imeti sedež v eni od držav članic EU, Libanonu ali kateri od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta EIDHR. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Libanona, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. 

Višina razpoložljivih sredstev:
Vrednost razpisa 1.100.000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti 550.000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo 14. 5. 2019

Več informacij tukaj.

 

‹ nazaj