Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Kočevje za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini Kočevje v letu 2019.

Razpisani so naslednji programi:
1.   ŠPORTNI PROGRAMI:

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 • športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 • kakovostni šport,
 • celoletni tekmovalni programi,
 • dodatni programi športnikov,
 • vrhunski šport,
 • šport invalidov,
 • športna rekreacija,
 • šport starejših,

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

Upravičeni prijavitelji:
Na razpisu lahko kandidirajo kandidirajo izvajalci športne dejavnosti, in sicer:

 • športna društva,
 • zveze športnih društev,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: skupna višina razpisanih sredstev znaša 210.000,00 €.

Rok za prijavo 6. 3. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj