Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč v letu 2019

Predmet razpisa:
Občina Mirna Peč razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci do proračunskih sredstev ukrepa 7. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja so:

  • registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine in imajo sedež na območju občine, oziroma imajo člane iz občine Mirna.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
U
krep 7 (podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja): 8.000 EUR.

Rok za prijavo 8. 3. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj