Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za pokroviteljstvo občine Sodražica za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:

  • fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
  • fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
  • fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Višina prvega razpisa znaša 3.500 EUR; višina razpisa pokroviteljstva športa znaša 4.800 EUR.

Rok za prijavo 31. 7. 2019, do 8. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj