Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Mokronog-Trebelno

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

  • javni kulturni programi,
  • javne kulturne prireditve,
  • založništvo,
  • nakup opreme in osnovnih sredstev.

Občina bo sofinancirala tudi javne kulturne prireditve, ki so v interesu Občine Mokronog-Trebelno, in presegajo meje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis lahko oddajo vloge:

  • društva, zveze, skladi, zavodi in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Mokronog-Trebelno),
  • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo,
  • javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
  • lastniki ali upravljalci nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju občine Mokronog-Trebelno in ima status kulturnega spomenika,
  • lastniki ali upravljalci javne infrastrukture na področju kulture in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti.

Višina razpisanih sredstev: 11.600,00 EUR

Rok za prijavo 15. 4. 2019, do 22. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj