Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Metlika za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Metlika za leto 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci do pomoči ukrepa 9: Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov, so registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
U
krepa 9: Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov: 6.890,00 EUR.

Rok za prijavo 14. 6. 2019, do 23.59

Več informacij tukaj.

‹ nazaj