Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju Občine Črnomelj v letu 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2019 namenjena za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju Občine Črnomelj v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpisu lahko sodelujejo:

  • javni socialno varstveni zavodi;
  • dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine Črnomelj, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti;
  • organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov;
  • invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov - občanov Občine Črnomelj;
  • druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja za občane Občine Črnomelj. Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Črnomelj oziroma njene občane.

Višina razpisanih sredstev: 6.000,00 EUR.

Rok za prijavo 6. 6. 2019, do 12. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj