Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Šentjernej V letu 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v letu 2019.

Področja programov, ki so predmet financiranja javnega razpisa:

  • redna dejavnost društva,
  • izvajanje kulturnih programov: pevski zbor in oktek, gledališka, lutkovna, plesna in folklorna skupina, strokovno izpopolnjevanje kadrov, prireditve.

Upravičeni prijavitelji:

  • kulturna društva,
  • drugi subjekti s področja kulture, ki izvajajo kulturni program v javnem interesu in ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

Višina razpisanih sredstev: 15.000,00 EUR.

Rok za prijavo 3. 6. 2019

Več informacij tukaj.

1.      Področja programov, ki so predmet financiranja in višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:

·         redna dejavnost društva

·         izvajanje kulturnih programov:

- pevski zbor in oktet,

- orkester,

- gledališka, lutkovna, plesna in folklorna skupina,

- strokovno izpopolnjevanje kadrov

- prireditve

‹ nazaj