Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:

  • fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Ribnica;
  • fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju Občine Ribnica;
  • fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven Občine Ribnica, pomemben za Občino Ribnica ali za širšo skupnost.

Višina razpisanih sredstev: 15.000,00 EUR.

Rok za prijavo 17. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj