Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis sofinanciranje programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine Straža za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Straža.

Upravičeni prijavitelji:
So organizacije, društva, samostojni podjetniki, zavodi, ki so registrirani za opravljanje turistične dejavnosti in vključujejo širši krog občanov iz Občine Straža ter izpolnjujejo sledeče pogoje:

  • imajo sedež v Občini Straža
  • so registrirani po Zakonu o društvih
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon
  • da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti
  • da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva
  • da redno dostavljajo občini poročila o realizaciji programov

Višina razpisanih sredstev: 9.000,00 EUR.

Rok za prijavo 17. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj