Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2019 v Občini Loški Potok

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti.

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo tako sofinancirale HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE, ki v skladu z odločbo delujejo v javnem interesu:

  • s socialnimi programi, namenjenimi marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami ter invalidom, ter
  • z zdravstvenimi programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov, ki so organizirani kot društvo ali združenje, oziroma drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih organizacij, ki:

  • so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 2 v skladu z veljavnimi predpisi,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za organizacije s članstvom
  • imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov
  • imajo sedež ali enoto na območju občine Loški Potok oziroma izvajajo dejavnost na območju občine Loški Potok oziroma imajo člane iz občine ali delujejo za občane občine Loški Potok

Višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR.

Rok za prijavo 31. 5. 2019, do 10. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj