Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019

Predmet razpisa:
Občina Šmarješke Toplice objavlja razpis za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje naslednjih programov:

 • delovanja društev,
 • organizacija in izvajanje turističnih prireditev,
 • promocijsko-informativne aktivnosti,
 • spodbujenje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • urejanje turistične infrastrukture,
 • izobraževanje in usposobljanje za namene pospeševanja turizma,
 • promocija kraja,
 • skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v občini,
 • ohranjanje starih običajev naših prednikov,
 • strokovno vodenje turistov pri ogledu občinskih znamenitosti.

Upravičeni prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci:

 • turistična in ostala društva, ki delujejo na področju turizma in razvoja podeželja v Občini Šmarješke Toplice.

Navedeni izvajalci programov in projektov na področju turizma morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
 • da imajo sedež v Občini Šmarješke Toplice,
 • da imajo urejeno dokumentacijo, ki jo predpisuje zakonodaja, ki ureja delovanje društev,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
 • da izvajajo projekte in prireditve, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu,
 • da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
 • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
 • da izpolnjujejo ostale pogoje, določene s tem javnim razpisom.

Višina razpisanih sredstev: 12.000,00 EUR.

Rok za prijavo 20. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj