Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa so aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni in turistični akterji ter z njimi pospešujejo kulturne, športne in turistične programe ter promocijo Občine Šmarješke Toplice.

Sofinancira se:

 • kulturne aktivnosti (koncerti, razstave, predstave, proslave, okrogle mize, delavnice, predavanja ter druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši ravni),
 • Športno - rekreativne aktivnosti,
 • Aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine na lokalni in širši ravni (festivali, sejmi, delavnice, tečaji, pohodi, ipd.).

V zgoraj omenjene aktivnosti ne spadajo veselice, društveni pohodi, pikniki ali druge aktivnosti, ki so zgolj društvenega značaja. Sofinancirajo se aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci:

 • pravne osebe (društva, zavodi in jim sorodne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v Občini Šmarješke Toplice,
 • pravne osebe iz prejšnje alineje s sedežem izven Občine Šmarješke Toplice, če aktivnost za katere se namenja sredstva izvedejo nao bmočju Občine Šmarješke Toplice.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oz. v skladu z drugo področno zakonodajo v primeru zavodov, gospodarskih družb, itd.,
 • da imajo sedež v Občini Šmarješke Toplice ter ostalo dokumentacijo, ki jo predpisuje zakonodaja, ki ureja delovanje društev, zavodov in drugih pravnih oblik,
 • da izkazujejo najmanj enoletno delovanje,
 • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
 • da izvajajo projekte in prireditve, ki so predmet sofinanciranja v skladu s Pravilnikom,
 • da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.

Višina razpisanih sredstev: 15.000,00 EUR.

Rok za prijavo 11. 6. 2019 

Več informacij tukaj.

‹ nazaj