Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šmarješke Toplice na področju invalidskih, humanitarnih, dobrodelnih in ostalih dejavnosti v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci:

  • pravne osebe s statusom društva, organizacije, zdeuženja oz. zavodi, ki so registrirani za:,
  • opravljanje dejavnosti humanitarnih in dobrodelnih organizacije,
  • dejavnosti invalidskih organizacij,
  • dejavnosti drugje nerazvrščenih članskih organizacij, ki izvajajo programe, ki so predmet sofinanciranja po tem pravilniku,
  • druga društva, zavodi in zveze, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva in občinske programe za izboljšanja kvalitete življenja.

Višina razpisanih sredstev: 5.375,00 EUR.

Rok za prijavo 26. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj