Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019

Predmet razpisa:
Skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019 so predmet sofinanciranja:

Športni programi:

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 • športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 • kakovostni šport,
 • vrhunski šport,
 • športna rekreacija,
 • šport starejših,
 • Šport invalidov;

Razvojne dejavnosti v športu:

 • usposabljanje in izobraževanje strokovnih kadrov v športu, delovanje športnih društev;

Organiziranost v športu:

 • delovanje športnih društev/organizacija;

Športne prireditve.

Upravičeni prijavitelji:
Izvajalci letnega programa športa na tem javnem razpisu so:

 • športna društva,ki imajo urejeno ustrezno registracijo;
 • društva, ki imajo registrirano športno dejavnost;
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Višina razpisanih sredstev: 19.700,00 EUR.

Rok za prijavo 26. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj