Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanje objektov sakralne stavbne dediščine v Občini Šmarješke Toplice v letu 2019

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje obnove in vzdrževanje objektov sakrelne stavbne dediščine na območju Občine Šmarješke Toplice v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so oddali vlogo na javni razpis na predpisnih obrazcih in v razpisanem roku,
  • imajo izpolnjene vse obveznosti do naročnika,
  • da prijavijo investicijo, ki je predmet razpisa,
  • prijavitelj ima izdelan izvedbeni načrt in pridobljen predračun za izvedbo obnovitvenih del v letu 2019,
  • imajo izdelano zaprto finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki.

Višina razpisanih sredstev: 5.925,00 EUR.

Rok za prijavo 26. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj