Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019

Predmet razpisa:
Občina Šmarješke Toplice objavlja razpis za podelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje naslednjih vsebin:

  • za redno glasbeno, plesno, folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev,
  • za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev,
  • za kulturne projekte in prireditve, ki so vezane na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih,
  • za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture.

Upravičeni prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci:

  • društva, ki so registrirana za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova dejavnost tudi opravljanje nalog s področja kulture,
  • neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami, v kolikor so njihovi programi v interesu občine.

Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR.

Rok za prijavo 26. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj