Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih avdiovizualnih projektov. Namen sofinanciranja realizacije avdiovizualnih projektov je omogočanje ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del, namenjenih predvajanju v medijih.

Upravičeni prijavitelji:
Po tem razpisu se lahko sofinancirajo projekti:

  • pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za dejavnosti produkcije filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110);
  • izdajateljev vsebin, registriranih za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del, ne glede na način razširjanja.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Najvišji možni znesek sofinanciranja na podlagi tega razpisa za serije najmanj šestih epizod (ne glede na dolžino in zvrst posamezne epizode) znaša 100.000,00€, za ostale projekte pa 50.000€. Razliko med predračunsko vrednostjo projekta ter deležem agencije zagotovi producent. Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 %vseh izkazanih upravičenih stroškov.

Rok za prijavo: 15. 7. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj