Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2019

Predmet razpisa:
Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2019, z naslednjimi vsebinami:

 • izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
 • aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

Upravičeni prijavitelji:
Za sofinanciranje programov morajo prijavitelji izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),
 • da imajo sedež v občini Trebnje,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
 • da izvajajo redno turistično dejavnost,
 • da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

Višina razpisanih sredstev: 11.500 EUR.

Rok za prijavo 19. 8. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj