Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni poziv za sofinanciranje prireditev ali projektov veteranskih organizacij, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje prireditev ali projektov veteranskih organizacij (veterani, borci, invalidi vojne), ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Trebnje. 

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju prireditev ali projektov zgoraj navedenih veteranskih organizacij.

Prijavitelj lahko prijavi največ dve prireditvi oz. projekta.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež v občini Trebnje ali gre za medobčinske organizacije, ki omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Trebnje;
  • finančni načrt prireditve mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
  • prijavitelji lahko prijavijo samo prireditve ali projekte izvedene v letu 2019;
  • prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje projekta;
  • prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh prireditev ali projektov na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

Višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 1.000 EUR - poziv je odprt do porabe sredstev.

Maksimalni delež sofinanciranja programa oz. projekta znaša 50 % vrednosti programa oz. projekta.

Rok za prijavo 30. 9. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj