Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni poziv za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov oz. projektov drugih posebnih skupin - društev, neprofitnih organizacij in ustanov, zavodov, ki niso predmet drugih javnih razpisov in pozivov Občine Trebnje oz. niso financirani iz drugih virov proračuna Občine Trebnje, in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev občanom in prepoznavnosti občine.  

Upravičeni prijavitelji:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež v občini Trebnje, ali organizacija vključuje aktivne člane ali uporabnike iz občine Trebnje;
  • finančni načrt programa oz. projekta mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene vire financiranja (zaprta finančna konstrukcija);
  • prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali projekte, ki bodo izvedeni v letu 2019;
  • prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa oz. projekta;
  • prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh programov oz. projektov na osnovi drugih javnih razpisov in pozivov Občine Trebnje v letu 2019.

Višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 5.000 EUR - poziv je odprt do porabe sredstev.

Maksimalni delež sofinanciranja programa oz. projekta znaša 50 % vrednosti programa oz. projekta.

Rok za prijavo 30. 9. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj