Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni poziv za uporabo Dvorane OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč v sezoni 2019/2020

Predmet razpisa:
Predmet javnega poziva je oddaja Športne Dvorane OŠ Toneta Pavčka v uporabo, za redno tedensko uporabo, in sicer za obdobje med 1. 9. 2019 in 30. 6. 2020.
Športna dvorana je namenjena športnim aktivnostim, prireditvam in drugim dogodkom.
Dvorana ima dve vadbeni enoti.

Upravičeni prijavitelji:
Pravico do uporabe dvorane pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati Hišni red in urnik vadbe. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo.
Občina Mirna Peč si pridružuje pravico do odpovedi oz. prestavite posameznih terminov uporabe, kadar potrebuje dvorano za lastne potrebe oz. prireditve občinskega pomena.

Rok za prijavo 19. 8. 2019, do 15. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj