Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni poziv za uporabo Telovadnice na naslovu Trg 8, Mirna Peč v sezoni 2019/2020

Predmet poziva:
Predmet javnega poziva je oddaja Telovadnice na naslovu Trg 8, Mirna Peč v uporabo, za redno tedensko uporabo, in sicer za obdobje med 1. 9. 2019 in 30. 6. 2020.
Telovadnica je namenjena športnim aktivnostim, prireditvam in drugim dogodkom.
Telovadnica ima eno vadbeno enoto.

Upravičeni prijavitelji:
Pravico do uporabe telovadnice pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati Hišni red in urnik vadbe. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo.
Občina Mirna Peč si pridružuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe, kadar potrebuje telovadnico za lastne potrebe oz. prireditve občinskega pomena.

Rok za prijavo 19. 8. 2019, do 15. ure

Več informacij tukaj.

 

‹ nazaj