Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni poziv za izbor izvajalcev programa »šport za ženske« v občini Trebnje

Predmet poziva:
Predmet poziva je izbor in financiranje izvajalcev programa »ŠPORT ZA ŽENSKE«. Namen poziva je spodbujanje športnega udejstvovanja žensk in financiranje športnih dejavnosti, v katere so vključene ženske iz občine Trebnje. Do financiranja so upravičeni izvajalci, ki imajo vključene občanke oziroma športnice iz Trebnjega za program, ki ga ne izvajadruštvoiz občine Trebnje. Občina zagotavlja sofinanciranje zaradi prostorskih omejitev športnih objektov in pomanjkanja športnih površin v občini Trebnje, zaradi česar so se športnice iz občine primorane vključiti v društva izven občine. S sofinanciranjem se spodbuja večja vključenost športnic iz občine Trebnje in izvajanje več športnih programov za ženske.

Upravičeni prijavitelji:
Na poziv se lahko prijavijo:

  • športna društva, klubi,
  • ustanove,

ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so registrirani najmanj dve leti in izvajajo program javnega interesa za šport, kar dokazujejo z odločbo Ministrstva za izobraževanje in šport;
  • ima sedež izven občineTrebnje in najmanj dve leti brez prekinitve izvaja program za ženske, v katerega so vključene ženske iz območja občine Trebnje, in se ne izvaja na območju občine Trebnje;
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov;
  • prijavljajo program, ki je predmet javnega poziva in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa;
  • prijavljen program se izvaja v letu 2019 in so vanj vključene registrirane športnice pri NPŠZ;
  • za prijavljen program ni pridobil sredstev iz drugih razpisov občine Trebnje.

Višina razpisanih sredstev: 7.000,00 EUR

Rok za prijavo 11. 9. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj