Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanje spomenikov in objektov kulturne dediščine v občini Dolenjske Toplice v letu 2019

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanje spomenikov in objektov kulturne dediščine na območju občine Dolenjske Toplice v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju občine Dolenjske Toplice in so razglašeni z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS št. 39/18) ali so vpisani v register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo.

Predlagatelj lahko poda predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, kar mora biti v prijavi posebej navedeno in razvidno.

Višina razpisanih sredstev: 15.000,00 EUR

Rok za prijavo 20. 9. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj