Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

2. Javni poziv za sofinanciranje Pokroviteljstva župana v občini Kočevje za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje Pokroviteljstva župana v občini Kočevje.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci do sredstev pokroviteljstva so pravne osebe, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju občine Kočevje. V tekočem letu se lahko eni pravni osebi dodelijo sredstva iz vseh javnih pozivov Pokroviteljstvo župana Občine Kočevje za leto 2019, le enkrat, ne glede na število projektov, ki jih pravna oseba prijavi in ne glede na število javnih razpisov, ki jih Občina Kočevje v tekočem letu razpiše.
Upravičenci do sredstev pokroviteljstva, na podlagi tega poziva niso upravičeni, če so za izvedbo te dejavnosti že prejeli sredstva iz katerekoli druge proračunske postavke Občine Kočevje.
Občina Kočevje prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami, ki:

  • utrjujejo ali promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice zapisane v ustavi in drugih aktih),
  • so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave,
  • promovirajo občino in njene razvojne potenciale.

Sredstva javnega poziva Pokroviteljstva župana na podlagi tega poziva niso namenjena aktivnostim političnih strank, ter komercialnim in profitnim organizacijam.

Višina razpisanih sredstev: 8.500,00 EUR

Rok za prijavo 13. 9. 2019, do 10. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj