Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ustvarjalna Evropa / podprogram MEDIA: Podpora za filmsko vzgojo v letu 2020

Predmet razpisa:
V okviru podprograma MEDIA programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za filmsko vzgojo v letu 2020.

Upravičeni prijavitelji:
Prijavitelj mora biti konzorcij (projektni vodja in vsaj dva partnerja) evropskih pravnih subjektov (zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.), ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Višina razpoložljivih sredstev:
Skupni proračun znaša 1.9 milijona evrov. Zaprosite lahko za sredstva v višini nad 200.000 EUR, sofinancira se do 70% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo 12. 3. 2020

Več informacij tukaj.

‹ nazaj